29 september 2007

Gud er God!

I går og i dag har vi hatt lederdager i Solid. (Solid er ungdomsarbeidet som Salem driver.) De fleste som var med er medarbeidere i Solid, men det var noen fra Molde også med. I går hadde vi gudstjeneste som vi pleier - og i dag har vi hatt lovsangsmøte, seminarer, gruppesamtaler, mat, sosialt og lørdagsmøte på kvelden.

Jeg syns det er stort å se Gud jobbe i ungdommer som er 15, 16, 17 og 18 år gamle. Det gjør at jeg som 25 åring føler meg ganske liten i forhold. De gir alt! De brenner for det vi gjør på Solid og vil se enda flere bli kjent med Jesus. De står sammen og vil prøve nye ting for å forbedre det vi har. De tør å være forbedere på lørdagsmøte!! To av 16-åringene "mine" tok utfordringen og var forbedere. Jeg kjenner ganske mange som går på lørdagsmøte som aldri hadde turt det... Ikke at alle skal være forbededere, men jeg tror mange flere enn de som er det kunne vært det. Men 16-åringene har skjønt at det er Gud som gjør det. At jeg bare er et redskap som Gud kan bruke hvis jeg stiller meg selv til disposisjon!

Vi har en spennende tid foran oss i Solid! Vær gjerne med og be! Spennende å være med som en av de eldre lederne - som bare kan stå i bakgrunnen og be, utfordre, støtte, oppmuntre og ta i mot hvis de faller. Med hjelp fra Gud - for det er jammen ikke lett å vite hva man skal si alltid. Til medarbeidere som føler at de mislykkes og ikke klarer det de trodde at de skulle gjøre. Eller medarbeidere som ikke har tro på seg selv. Men Gud er GOD og STOR. Hvor veien går videre ser vi bare deler av - men Gud vet veien og han vil gå med oss! AMEN

Ingen kommentarer: