20 august 2008

Jobb!

På mandag begynte jeg i jobben i Safetec! Det virker som en veldig bra arbeidsplass. På mandag var det mest intro og ordning av forskjellige ting, mens i går og i dag har vi hatt RA-skole (risikoanalyse-skole). Det er første gang at de gjør det sånn, for før har det ikke startet så mange samtidig... Men jeg er veldig glad for at de gjør det sånn i år- for da får jeg en innføring i ting helt fra starten av. Spesielt siden RA- avdelingen jobber mest mot olje og gass, og det jeg kan om olje og gass er det vi lærte på ungdomsskole/vdg. er det veldig greit med innføring i plattformtyper, ord og uttrykk og generelt risikoanalyse.

Monday I started my job at Safetec. I'm enjoying it so far - so that's good. On Monday it was mainly introductions and fixing stuff, but yesterday and today we've had RA-school (risk analysis). It's the first time they do an introduction for everyone new, but I'm very glad that they do it like this. Since the RA department works mainly with oil and gas industries, I'm glad that I get an introduction into different platform types, vocabulary and generally risk analysis, since what I know about oil and gas is what we learnt at junior high school and high school about ten years ago...

Ingen kommentarer: