02 juli 2010

Sommer

Sommer er boklesing:

Og sommerblomster:


Summer is reading and summer flowers!

Ingen kommentarer: